Ferie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta zajęć na rok 2017/2018

1.Nauka gry na gitarze

2.Zajęcia taneczne -bezpłatne w każdy czwartek

3.Zajęcia z tańca ludowego - bezpłatne

4.Zajęcia komputerowe (biblioteka sala komputerowa)

5.Zajęcia z ceramiki

6.Warsztaty z robotyki ,odpłatne

7.Zajęcia plastyczne

8.Aerobik

9. Spotkanie z filmem

10.Nauka gry na instrumentach dętych (ORKIESTRA)-bezpłatne

Ponadto zapraszamy