AAA_books.jpgAA_regal.jpgOstatnie.JPGP1050153.JPGP1050155.JPGP1050175.JPGP10904411.jpgS7300459.JPG

Ogłoszenia

Centrum Kultury w Sułoszowej otrzymało dofinansowanie w wysokości 51 610,00 zł  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pt"Nowe wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej "w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Całość projektu to 68 814,00 zł.     

Dofinansowanie z Urzędu Gminy Sułoszowej   - 17 204,00 zł

Opracowanie projektu Zofia Rech

Zdjęcie:

Zobacz galerię zdjęć:

https://get.google.com/albumarchive/108231504593980312460/album/AF1QipMLkhXP4Q-X6SZQ6ns-nvcPKerZzVQ8hH5lzIbX

 

Instytut Książki poinformował, że I nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2016 -2020 został rozstrzygnięty. Centrum Kultury w Sułoszowej otrzymało dofinansowanie w wysokości 51 610,00 zł na na projekt pt."Nowe wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej


Zapytanie ofertowe na wykonanie regałów bibliotecznych ,mebli i innego wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej .Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020 ": czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE - Centrum Kultury w Sułoszowej

Informacja o wyborze oferty 2016-06-08  na wykonanie regałów bibliotecznych, mebli i innego wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej .

 

pt. "Zakup strojów regionalnych dla grup śpiewaczych: młodzieżowej i dorosłej działąjących w Centrum Kultury w Sułoszowej "


Projekt realizowany jest z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Opracowanie projektu i realizacja :Zofia Rech

Przyznana kwota : 22 871,00 zł

 


 

 " Monografia Sułoszowej na 700-lecie"

 

 
Projekt realizowany jest z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 Łączy młodych Polaków i Niemców.Dwa kraje -jeden cel
 PNWM jest organizacją międzynarodową , dotuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne

 

Termin projektu: 28.05.2014 - 01.06.2014/ Niemcy

Partner z Niemiec: Musikschule Ammerbuch e.V./ Ammerbuch

Opracowanie projektu i realizacja : Zofia Rech

 

 

W ramach projektu PNWM w dn.28.05.2014 - 01.06.2014 r. młodziez z Centrum Kultury w Sułoszowej - Młodzieżowa Orkiestra Dęta  przebywała w Niemczech  - w kraju związkowym Badenii -Witembergii  w  Ammerbuch w miejscowości Entringen. Młodzież polska i niemiecka wspólnie bawiła się , zwiedzała i koncertowała.Zwiedzili min.Muzeum mercedesa w Stuttgardzie , Zamek Hohenzollernów w Hechingen,wspólnie wystąpili w Kościele Św.Michała w Entringen.

Wszystkim uczestnikom wyjazdu serdecznie dziękujemy ,a szczególnie dyrygentowi Panu Wiesławowi Olejniczakowi , kustoszowi Panu Olgierdowi Mikołajskiemu w roli tłumacza i zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć

 

„Sułoszowa w starej fotografii”.

Wydłużenie terminu składania zgłoszeń na Konkurs pn „Sułoszowa w starej fotografii”.

Centrum Kultury w Sułoszowej, informuje o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń konkursowych oraz o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.

Wprowadzono następujące zmiany:

przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs pn. „Sułoszowa w starej fotografii” do dnia 15 lipca 2014 rok.

rozstrzygniecie Konkursu pn. „Sułoszowa w starej fotografii” nastąpi do dnia 11 sierpień 2014 rok.

Pozostałe zapisy w regulaminie pozostają bez zmian.

Przyjdź do biblioteki i naucz się angielskiego! BEZPŁATNIE!

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej zaprasza na bezpłatny e-learningowy (komputerowy) kurs języka angielskiego dla dorosłych angielski123.pl. Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy.

Do korzystania z kursu wystarczy komputer z dostępem do Internetu, mikrofon i słuchawki. Kurs składa się z czterech poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Zawiera ponad tysiąc interaktywnych ćwiczeń, takich jak dialogi, gry czy fotolekcje. System weryfikuje poprawność ich wykonania i pozwala na bieżąco monitorować postępy w nauce. Przejście całości zajmuje rok – zakładając, że uczestnik będzie uczył się
w bibliotece dwa razy w tygodniu. Taki rytm jest najbardziej efektywny i przynosi najlepsze rezultaty.
Każdy, kto ukończy kurs, będzie potrafił porozumiewać się w języku angielskim w sposób komunikatywny, a w przypadku poprawnego wykonania ponad 80% treści kursu, otrzyma certyfikat osiągnięcia danego poziomu biegłości według Rady Europy.

 

 

Zapraszamy do Centrum Kultury w Sułoszowej dzieci i młodzież

w miesiącu lipcu i sierpniu na zajęcia pt

WARSZTATY EDUKACYJNO-MUZYCZNE

oraz

ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Projekt realizowany jest w ramach działania 413

 

" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413”wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „dla małych projektów ,tj. operacji ,które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi3 ,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 20007-2013

Udział w warsztatach jest bezpłatny ,zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu

,przez dwa miesiące ,łącznie 50 godzin;

w sekcjach i wspólnie, uczestnicy maja zapewnione instrumenty,nuty,

i inne akcesoria związane z nauką

Zainteresowanych prosimy o kontakt ; telefoniczny ,e-mai lub osobisty

 

Opracowanie i realizacja projektu : Zofia Rech

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Centrum Kultury wSułoszowejrealizuje projektw ramach

„ Polsko Niemieckiej WspółpracyMłodzieży „

 

pt.„Wymiana artystycznaOrkiestr z Polski i Niemiecpołączona ze zwiedzaniem miejsc pamięci”

 

Młodzież niemiecka w Polscew dn. 19.05.2013 -23.05.2013 r.

Młodzież polska w Niemczech-  maj 2014 r.

 

Projekt dofinansowała Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

PNWM przyznała na podstawie naszego wniosku dofinansowanie w wysokości 17 850,00 zl

Opracowanie i realizacja projektu : Zofia Rech

 

 

 

 

 

2013 - Warsztaty garncarskie

,kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 413

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Warsztaty garncarskie zorganizowane będą dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gmin LGD "Jurajska Kraina"

: Sułoszowa .Iwanowice, Słomniki , Skała

.Celem tych warsztatów jest pokazanie i nauczenie dzieci toczyć na kole, lepić i wypalać naczynia gliniane.

Warsztaty odbywać się będą pod fachowym okiem garncarza ,ceramika - w  dn.22.04-25.04.2013 roku

Celem tej operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej , kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD

, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 

Opracowanie i realizacja projektu : Zofia Rech

 

 

Joomla templates by a4joomla