AAA_books.jpgAA_regal.jpgOstatnie.JPGP1050153.JPGP1050155.JPGP1050175.JPGP10904411.jpgS7300459.JPG

Aktualności

 

 

 " Monografia Sułoszowej na 700-lecie"

 

Projekt realizowany przez Centrum Kultury w Sułoszowej

z zakresu "Małe projekty" w ramach działania

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013

 

 

 

 

29.12.2013 "Kolędowanie na Zamku w Pieskowej Skale"

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do Centrum Kultury w Sułoszowej dzieci i młodzież

w miesiącu lipcu i sierpniu na zajęcia w ramach projektu pt.:

WARSZTATY EDUKACYJNO-MUZYCZNE  oraz

ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Projekt realizowany jest w ramach działania 413

" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413”wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „dla małych projektów ,tj. operacji ,które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi3 ,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 20007-2013

Udział w warsztatach jest bezpłatny ,zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu

,przez dwa miesiące ,łącznie 50 godzin;

w sekcjach i wspólnie, uczestnicy maja zapewnione instrumenty, nuty,

i inne akcesoria związane z nauką

Zainteresowanych prosimy o kontakt ; telefoniczny ,e-mai lub osobisty

 

 

 

 


 

 

 

Centrum Kultury w Sułoszowej realizuje projekt w ramach

„ Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży „

pt.„Wymiana artystyczna Orkiestr z Polski i Niemiec połączona ze zwiedzaniem miejsc pamięci”

 

Młodzież niemiecka w Polsce w dn. 19.05.2013 -24.05.2013 r.

Młodzież polska w Niemczech  :  maj 2014 r.


Projekt dofinansowała Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży

PNWM przyznała na podstawie naszego wniosku dofinansowanie w wysokości 17 850,00

 

 

 

2013 - Warsztaty garncarskie ,kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła


Projekt realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Warsztaty garncarskie zorganizowane będą dla młodzieży szkół podstawowych z terenu gmin LGD "Jurajska Kraina" : Sułoszowa .Iwanowice, Słomniki , Skała .Celem tych warsztatów jest pokazanie i nauczenie dzieci toczyć na kole, lepić i wypalać naczynia gliniane.

Warsztaty odbywać się będą pod fachowym okiem garncarza ,ceramika - w  dn.22.04-25.04.2013 roku

Celem tej operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej , kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej


 

Przyznana kwota na realizację  projektu  to :   11 572,40 zł

 

Warsztaty garncarskie 22.04.2013   -  25.04.2013 r.


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sułoszowej

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

Joomla templates by a4joomla